Förluster och reaktioner

Att känna sorg efter en förlust av något slag är normalt. När vi talar om sorg tänker vi ofta på dödsfall. Men även separationer, flytt, husdjurs död och förlust av tillit mm kan utlösa sorgereaktioner.
Tecken på sorg kan vara att du känner energiförlust, trötthet, förändrade matvanor, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, glömska eller oro. Det kan även yttra sig i andra symptom som t ex sömnsvårigheter, hjärtklappning, ångest och smärta.

Varför sorgbearbetning?

Vi har lärt oss att "tiden läker alla sår", men stämmer det? Vi har lärt oss hur vi skaffar oss erfarenheter, relationer och annat, men vem lär oss hur vi gör när vi förlorar dem?
Kan man använda huvudet som verktyg för att läka sin sorg?
Vi vet att det är bra med sorgbearbetning men hur gör man?

Läs mer under fliken "Fakta om sorg".

En kurs som ger verktyg

Denna kurs i sorgbearbetning ger dig verktyg som hjälper dig att  bearbeta dina sorger, gamla som nya.
I en trygg miljö tittar vi på våra egna föreställningar om sorg. Vi tar reda på vilka förluster som påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.
Kursen hålls en gång per vecka under åtta veckor.

Läs mer under fliken "Om kursen".

Aktuellt

Individuella kurser hålls löpande under året.  
För gruppkurser, kontakta kursledare Ewa Larsson.
Läs mer om kursen här.

Jag kommer gärna och håller en föreläsning om sorgbearbetning.