Deltagares omdömen

Heléne 41 år


 "Jag har fått verktyg som har hjälpt mig att få kontakt med och förlösa gammal smärta och sorg som har hindrat mig från att må bra och leva det liv som jag önskar. En massa smärtpunkter har försvunnit. Gruppen och stödet har varit viktigt. Att ta en sak i taget har verkligen hjälpt mig. Jag är mera aktiv och igång nu. Det har varit livsförändrande faktiskt. Jag har prövat allt men detta har verkligen hjälpt mig."

Rebecka 63 år


"Det känns bra att andra människor som bär på sorg också kan dela min sorg. Kursen har öppnat upp inuti och förlöst nya känslor, tankar och ord. Jag upplever känslomässig lättnad, glädje och jag är tacksam för det som kommer upp inom mig. Det att få sätta ord på min utsatthet har varit mycket skönt.

Att gå kursen har blivit starten till något nytt som finns under ytan."

Päivi 51 år


”Äntligen fann jag en kurs som gav mig verktygen att bearbeta och hantera min sorg som jag burit i många, många år. Saknaden finns, men jag har fått ta avsked till sorgen. Ett stort varmt tack till dig för att du väglett mig genom min sorg.”

Anette 50 år


”Jag har fått bearbeta olika sorters sorger som funnits i mitt liv. Att få lyssna in, delge min berättelse utan motfrågor eller diskussion kändes väldigt bra. Det var fint att höra de andras berättelser utan att behöva ge svar eller ställa frågor och bara kunna fokusera på min egen sorg. Jag har fått redskap till att kunna möta nya förluster vilket ger mig möjlighet att ta tag i dem och inte lägga dem på lager, i en nu lättare 'ryggsäck'.”

Lena 48 år


”För mig betydde kursen att jag fick sortera, kommunicera det okommunicerade, rannsaka mig själv, förlåta, be om ursäkt, lämna och komma vidare. Det var fint att ta del av andras sorg och smärta. Det var fint att vara ett 'lyssnande hjärta', att vi fick dela detta sorgearbete. Sorgen finns kvar men inte samma smärta.”