Kursbeskrivning


Programmet för Sorgbearbetning
 är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.
Kursen ger dig verktyg för att bearbeta sorgen, med målet att fullborda det som hittills varit ofullständigt.

Det är bra om det finns ledig tid runt kurstillfällena då det kan behövas utrymme för reflexion.

Kursen är religiöst och politiskt obunden. Den är utformad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Gruppen


Vid första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra samt delar ut en första hemuppgift.


Övriga kurstillfällen har följande upplägg:

  • Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen.
  • Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer, allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppen bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften.
  • Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i smågrupperna och besvarar eventuella frågor.
  • Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Praktisk information


Kurslängd:
 8 veckor

Omfattning: 8 möten á 1-2 timmar samt en timme för hemuppgift per kurstillfälle
Kursledare: Ewa Larsson
Plats: Kurserna hålls i Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Strängnäs kommun enligt överenskommelse
Avgift gruppkurs: 3900 kr inkl. moms och kursmaterial
Avgift individuell kurs: 4900 kr inkl moms och kursmaterial